SZKOLENIE DLA OPIEKUNEK DZIECIĘCYCH: „PROFESJONALNA OPIEKUNKA DO DZIECKA”

5 modułów: 880zł.
zapisy: szkolenia@skillnow.pl

Osoby chcące uzyskać certyfikat ukończenia kursu „Profesjonalna opiekunka do dziecka” muszą wziąć udział we wszystkich modułach.
Rodzice zainteresowani konkretnym zagadnieniem, mogą wykupić poszczególne moduły.

Moduł I: Podstawy pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka 8h
Moduł II: Rozwój dziecka poprzez zabawę 4h
Moduł III: Podstawy wiedzy dietetycznej 4h
Moduł IV: Podstawy psychologii społecznej w relacjach z dzieckiem 8h
Moduł V: Pierwsza pomoc i pielęgnacja. Podstawowe informacje z zakresu opieki medycznej 8h

STRESZCZENIE SZKOLENIA